• ម៉ាស៊ីនក្រឡុក

  ម៉ាស៊ីនក្រឡុក

 • លួសមុត

  លួសមុត

 • និទាឃរដូវរលកម៉ូប៊ិន

  និទាឃរដូវរលកម៉ូប៊ិន

 • និទាឃរដូវនិទាឃរដូវប្រេងរលកប្រៀបធៀប

  និទាឃរដូវនិទាឃរដូវប្រេងរលកប្រៀបធៀប

 • រលកសម្រាប់ការបង្កើតនិទាឃរដូវ perload

  រលកសម្រាប់ការបង្កើតនិទាឃរដូវ perload

 • ទប់វង់សម្រាប់ធុញ

  ទប់វង់សម្រាប់ធុញ

 • High quality spiral retaining ring for shaft

  High quality spiral retaining ring for shaft

 • កំណត់-ធាតុនិទាឃរដូវរលកវិភាគ

  កំណត់-ធាតុនិទាឃរដូវរលកវិភាគ

 • High quality wave spring machine Factory direct sales

  High quality wave spring machine Factory direct sales

 • Meeting Room

  Meeting Room

 • 3D ENGINEER

  3D ENGINEER

 • 2D ENGINEER

  2D ENGINEER

អំពី​ពួក​យើង

Zhejiang lisheng spring Co., Ltd, began to produce all kinds of spring and hardware products in 2009. It is a member enterprise of China Spring Association. The company has been working hard to strive to improve the enterprise concept.In 2012, we began to develop wave spring, spiral retaining ring and seal ring.
 • dsda
 • dsada