ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກພວກເຮົາ

ໃນໄລຍະ 5,000 ລາຍການມາດຕະຖານ
Carbon ແລະ Stainless Steel
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ມີ Tooling
ພວກເຮົາສາມາດອອກແບບ Custom ຜະລິດພັນ
ເຄື່ອງຍີ່ປຸ່ນ

 

ເປັນຫຍັງເລືອກ